Tràmits amb la mútua

S'estan mostrant 8 resultats

 • Working at desk

  Com emplenar el certificat d’empresa

  El certificat d’empresa és un document que tota empresa té obligació d’emetre els treballadors al terme, suspensió o reducció de la seva relació laboral. A través d’aquest document, s’informa de les dades de l’empresa, del treballador, així com els motius de la finalització, suspensió o reducció de la relació laboral (atur, IT, REL, jubilació parcial, […]

  Declaració d’accidents de treball i malalties professionals

  La Llei estableix l’obligatorietat de declarar les contingències professionals a l’autoritat laboral, independentment que siguin accidents de treball, malalties professionals, que causin o no baixa mèdica. En aquest curs s’analitzaran les obligacions que estableix el Ministeri de Treball i Economia Social sobre la comunicació dels accidents de treball i les malalties professionals, així com qui […]

  Funcionalitats MC digital

  Aquest curs vol oferir una visió en profunditat cadascuna de les funcionalitats de l’àrea privada (MC digital) que posem a l’abast de les nostres empreses mutualistes i assessors laborals col·laboradors.

  Gestió de les diferències en pagament delegat

  Amb l’entrada en vigor de la Resolució de 13 d’abril de 2010 de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social, s’estableixen les actuacions de control i verificació de les compensacions als documents de cotització per pagament delegat de la prestació d’incapacitat temporal realitzades per les empreses i, si escau, posterior reclamació. Per complir les obligacions […]

 • 404

  Prestació d’incapacitat laboral. Pagament Directe

  La prestació per incapacitat temporal a què té dret un treballador, i que és a càrrec de les mútues daccident de treball, es pot materialitzar a través de lempresa, pagament delegat, o directament des de la mútua al treballador, pagament directe. En aquest curs s’estudiarà com es duu a terme la gestió de la prestació […]

  Prestació de risc durant l’embaràs o la lactància natural

  Amb l’entrada en vigor del Reial decret 295/2009, de 6 de març, l’acció protectora de la Seguretat Social ha introduït importants modificacions en la prestació per risc durant l’embaràs i ha incorporat una nova prestació en el cas de risc durant la lactància natural , amb la finalitat de millorar la integració de la dona […]

 • Medical massage at the leg in a physiotherapy center.

  Seqüeles d’un accident laboral o malaltia professional

  Aquest curs pretén formar les empreses i els despatxos professionals en aquells conceptes rellevants en la gestió de seqüeles derivades de l’accident de treball o malaltia professional.

  Tràmits generals de Contingències Professionals i Contingències Comunes

  Quan un treballador pateix un accident de treball o bé és donat de baixa pel seu metge de família, sorgeix l’obligació de fer una sèrie de tràmits administratius amb la Mútua d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social. L´objectiu d´aquest curs és estudiar com es duen a terme aquests tràmits amb MC […]