Cursos online

Todos los cursos

Gestió de les diferències en pagament delegat

Amb l’entrada en vigor de la Resolució de 13 d’abril de 2010 de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social, s’estableixen les actuacions de control i verificació de les compensacions als documents de cotització per pagament delegat de la prestació d’incapacitat temporal realitzades per les empreses i, si escau, posterior reclamació. Per complir les obligacions […]

Duració:20 min
Idioma: Català

Descripció

Amb l’entrada en vigor de la Resolució de 13 d’abril de 2010 de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social, s’estableixen les actuacions de control i verificació de les compensacions als documents de cotització per pagament delegat de la prestació d’incapacitat temporal realitzades per les empreses i, si escau, posterior reclamació.
Per complir les obligacions establertes a l’esmentat decret, MC MUTUAL ha establert un sistema de gestió, en aquest curs s’analitzarà com afecta aquest sistema de gestió el tràmit administratiu amb l’empresa associada.

Conèixer quin és el sistema de gestió que duu a terme MC MUTUAL per complir amb l’obligació de comunicació a la Tresoreria General de la Seguretat Social establerta a la Resolució de 13 d’abril de 2010.
Conèixer com ha d’actuar l’empresa davant de la comunicació per part de MC MUTUAL de l’existència d’una diferència en les compensacions realitzades als documents de cotització, i les compensacions que MC MUTUAL calcula amb la informació disponible.

1. Conceptes Generals
2. Gestió de les diferències