Cursos online

Todos los cursos

Com emplenar el certificat d’empresa

El certificat d’empresa és un document que tota empresa té obligació d’emetre els treballadors al terme, suspensió o reducció de la seva relació laboral. A través d’aquest document, s’informa de les dades de l’empresa, del treballador, així com els motius de la finalització, suspensió o reducció de la relació laboral (atur, IT, REL, jubilació parcial, […]

Duració:20 min
Idioma: Català

Descripció

El certificat d’empresa és un document que tota empresa té obligació d’emetre els treballadors al terme, suspensió o reducció de la seva relació laboral.
A través d’aquest document, s’informa de les dades de l’empresa, del treballador, així com els motius de la finalització, suspensió o reducció de la relació laboral (atur, IT, REL, jubilació parcial, .. .) i on també s’acrediten les bases de cotització dels mesos anteriors.
La informació imprescindible que ha d’aparèixer al certificat d’empresa és:

  • Identitat i direcció de l’empresari
  • Identitat del treballador
  • Causa dextinció del contracte laboral
  • Tipus de contracte i jornada (completa o parcial)
  • Cotitzacions per contingències comunes i de desocupació
  • Vacances anuals retribuïdes o no (si n’hi ha)

El certificat d’empresa ha de ser signat i segellat per l’empresari o el representant de l’empresa.