Cursos online

Todos los cursos

Declaració d’accidents de treball i malalties professionals

La Llei estableix l’obligatorietat de declarar les contingències professionals a l’autoritat laboral, independentment que siguin accidents de treball, malalties professionals, que causin o no baixa mèdica. En aquest curs s’analitzaran les obligacions que estableix el Ministeri de Treball i Economia Social sobre la comunicació dels accidents de treball i les malalties professionals, així com qui […]

Duració:30 min
Idioma: Català

Descripció

La Llei estableix l’obligatorietat de declarar les contingències professionals a l’autoritat laboral, independentment que siguin accidents de treball, malalties professionals, que causin o no baixa mèdica.
En aquest curs s’analitzaran les obligacions que estableix el Ministeri de Treball i Economia Social sobre la comunicació dels accidents de treball i les malalties professionals, així com qui està obligat a fer aquesta comunicació, el canal a utilitzar, i els terminis reglamentaris per a fer-ho.

1. Introducció

2. Accident de treball
2.1 Declaracions i comunicats
2.2 Declaració de l’accident
2.3 Certificat digital
2.4 Sistema Delt@
2.5 Importància de la declaració oficial de l’accident

3. Malaltia Professional
3.1 Sistema de declaració
3.2 Terminis
3.3 Sol·licitud d’informació